BOUPPTECKNING - BOUTREDNING - ARVSKIFTE


Välkommen till Advokat Erik Ahlström

Advokatbyrån har lång erfarenhet av familjerättsliga frågor och tvister och är inriktad på följande områden.


* Frågor som rör barn såsom vårdnad om barn, umgängesrätt, boende, underhållsbidrag

* Bodelningsfrågor efter äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållande

* Arvsrättsliga frågor om bouppteckning, testamente och arvskifte

* Frågor kring tvångsvård enligt LVU, LVM och LPT

* Brottmål


Byrån erbjuder rådgivning och en rad tjänster. Läs mer om vilka tjänster som erbjuds samt vad dessa innebär.

Läs mer här