Vad är en advokat?

En advokat utför ett arbete inom ramen för etiska regler som ska skydda klientens intressen. Som advokat är du under tillsyn av Advokatsamfundet och det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat.


En advokat måste följa det som kallas advokatsed och detta innebär att huvudsakligen värna om klientens intressen. Lojalitet och tystnadsplikt är två av kärnvärdena i advokaternas etiska regler. När du anlitar en advokat ska du känna dig trygg i att advokaten alltid ser till dina intressen och håller tystnadsplikt. Om en advokat bryter mot advokatseden kan denna få en disciplinär åtgärd i form av straffavgift eller uteslutning.


Kraven för att bli advokat är höga - det krävs en fem års juridisk utbildning att ta en jur. kand.-examen vid universitetet samt minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet som anställd biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid egen juridisk byrå. För att antas som ledamot i Advokatsamfundet krävs en advokatexamen. Som advokat utförs varje år 18 timmars vidareutbildning.


Vill du veta mer om vad det innebär att arbeta som advokat och vilka skyldigheter som finns? Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.